AXUDA_ Transformación e comercialización de produtos agrarios

AXUDA_ Transformación e comercialización de produtos agrarios

A Consellería de Medio rural ven de publicar no DOGA, (12/01/2018) a convocatoria de axudas para investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios. Destacables da Orde: investimentos superiores a 60.000 € Os tipos de gasto subvencionables son os...
XUSTIFICACIÓNS 2017 PROXECTOS NON PRODUTOS

XUSTIFICACIÓNS 2017 PROXECTOS NON PRODUTOS

PROXECTOS NON PRODUTIVOS PRIVADOS ORZAMENTO ACEPTADO % AXUDA AXUDA (€) % XUSTIFICADO Xustificado € 2018 (€) L17-19.20-10-0065 168.348,33 € 90,00% 124.518,19 € 8% 12.228,75 € 48.761,44 € 151.513,50* € ADIANTO 56.144,72 € (50%; 112.289,44 €) L17-19.20-10-0066 13.363,01...
XUSTIFICACIÓN 2017 PROXECTOS PRODUTIVOS

XUSTIFICACIÓN 2017 PROXECTOS PRODUTIVOS

Ao longo de 2017 tramitáronse un total de 82 expedientes. MOSTRAMOS DE SEGUIDO OS DATOS DE XUSTIFICACIÓN DOS PROXECTOS EMPRESARIAIS. PROXECTOS PRODUTIVOS Nº DE EXPEDIENTE ORZ. ACEPTADO % AXUDA AXUDA (€) % xustif. 2017 Xustificado  2017 € % (pendente 2018)...
Difusión dos valores ambientais do Gêres-Xurés

Difusión dos valores ambientais do Gêres-Xurés

O vindeiro domingo 12 de novembro realizaremos unha viaxe de difusión dos valores naturais do Parque Natural Baixa Limia Serra do xurés e Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés. Se estades interesados en acompañarnos enviade un mail a info@limia-arnoia.gal....
A ECONOMÍA CIRCULAR A DEBATE

A ECONOMÍA CIRCULAR A DEBATE

O GDR Limia Arnoia inicia este mes de novembro un proxecto centrado na Análise para o deseño de accións co contribuan a un territorio sustentado na economía circular. Un dos fundamentos deste tipo de economía é que os residuos dunhas...