Escola e servizo de perfeccionamento do deporte

Proxectos Produtivos

Escola de perfeccionamento do deporte na que se realizarán exercicios de rehabilitación, nutricionais e na que se aprenderán técnicas e modos correctos para o perfecto desenrolo do deporte.

Preténdese chegar a xente de todas as idades , xa que contará cunha ampla gama de actividades.

O Investimento consistirá fundamentalmente en maquinaria e equipamento, e unha pequena parte de obra civil (pequenas reformas interiores).

Expediente: L17-19.20-10-0018

Promotor
Francisca Souto Salgado

Concello e Lugar
Xinzo de Limia

Puntuación: 69
Orzamento Aceptado: 66.008,15 €
Porcentaxe axuda: 50%
Contía Axuda: 33.004,08 €

Incidencia no Emprego

Nº DE UTAS TOTAIS  A CREAR
Total: 3

Nº DE UTAS A CREAR PERTENCENTES COLECTIVOS DESFAVORECIDOS
Mulleres: 2

Escola e servizo de perfeccionamento do deporte