Foto Alva

Proxectos Produtivos

O proxecto consiste na rehabilitación dunha edificación de alto valor patrimonial no centro de Maceda para destinala a dúas actividades economicas:

Por unha banda, no primeiro andar transformalo nunha ludoteca, unha empresa de servizos de entremento para nenos e nenas de entre 2-14 anos

E no andar inferior, montar un restaurante dun tenedor baseado na gastronomía galega. (investimento non subvencionable).

O proxecto leva asociados os custes de rehabilitación da edificación (na parte subvencionable) e a adquisión e compra de mobiliario, equipamento, material informático.

Expediente: L17-19.20-10-0029

Promotor
ANA MARÍA SILVA LORENZO

Concello e Lugar
Rúa Aurelaneo Ferreiro, 3
32700 Maceda (Ourense)

Puntuación: 65
Orzamento Aceptado:  54.349,00 €
Porcentaxe axuda: 50%
Contía Axuda: 23.193,55 €

Incidencia no Emprego

Nº DE UTAS TOTAIS  A CREAR
Total: 2,5


Nº DE UTAS A CREAR PERTENCENTES COLECTIVOS DESFAVORECIDOS
Mulleres: 1

Foto Alva