Gasocentro Maceda

Proxectos Produtivos

Posta en marcha dun novo servizo na comarca de Allariz – Maceda mediante a creación dun gasocentro, centro de distribución de combustibles derivados do petroleo a domicilio. Isto quere dicir, servizo directo a granxas, vivendas, empresas, …o destino do combustible é calefaccións, maquinaria agricola, compañías de transporte,…

A diferencia principal entre unha estación de servizo (existente) e o gasocentro é que o segundo non pode subministrar combustible ao por menor. É o promotor o que leva o combustible ás empresas ou particulares.

O investimento do proxecto consiste.

  • Compra da parcela
  • Construción dos gasocentro
  • Custes xerais (notarias, proxectos, licenzas,…)

Imaxes da execución

Expediente: L17-19.20-10-0005

Promotor
ESTACIÓN DE SERVICIO MACEDA SL

Concello e Lugar
MACEDA (Ourense)

Puntuación: 59
Orzamento Aceptado: 193.368,00 €
Porcentaxe axuda: 49%
Contía Axuda: 95.311,09 €*
Importe xustificado: 158.237,29 €
Axuda cobrada: 77.995,16 €
*(dispoñibilidade insuficiente de fondos no GDR10; o que motiva que a entidade promotora só percibirá a totalidade da axuda en caso de baixas de outros proxectos)

Incidencia no Emprego

Nº DE UTAS TOTAIS  A CONSOLIDAR
Total: 3

Gasocentro Maceda