Na Xunta Directiva celebrada o pasado 24 de xullo de 2018,aprobáronse a listaxe de proxectos a subvencionar con cargo á anualidade 2018-2019 e a lista de agarda das tres tipoloxías (produtivos, non produtivos públicos e non produtivos privados e que podes consultar nos documentos que se xuntan.

ESTA INFORMACIÓN PODE IR CAMBIANDO NOS VINDEIROS DÍAS, POR RENUNCIAS, DESISTENCIAS OU PEQUENAS MODIFICACIÓNS NOS PROXECTOS SELECCIONADOS.

ESTAMOS ACTUALIZANDO OS DATOS, mañá colgamos as listaxes!!!