Casa dos Oficios

Proxectos Non Produtivos – Entidades Públicas

O concello de Taboadela,  presenta un proxecto centrado na valorización dos recursos endóxenos, especificamente dos oficios tradicionais co obxecto de formar nos saber tradicionais para deste xeito contribuír á xeración de emprego rural.

O proxecto consiste na rehabilitación integral dunha pequena edificiación ubicada no núcleo rural de Taboaela, unha antiga vivenda con máis de 100 anos, que conserva a estrutura orixinaria, así como un corredor en madeira.

Foto previo execución

Fotos execuci’on

Expediente: L20-19.20-10-0198

Promotor
CONCELLO DE TABOADELA

Concello e Lugar
CONCELLO DE TABOADELA

Puntuación: 80
Contía Axuda: 30.000,00 €

Escavación do Castro de Outeiro

Logos financiamentos GDR