Complexo Turístico O Campo

Proxectos Produtivos

Rehabilitación de cinco casas en línea con xardín de 2.250 m2 para turismo rural e restaurante vinculado, calificado como “CASA DE ALDEA, GRUPO B, CON RESTAURANTE” no Informe emitido o 30 de decembro de 2019 pola Axencia de Turismo de Galicia (documentación adxunta).

 

Consta de 9 habitacións, unha de elas habilitada para persoas con discapacidade, restaurante para 86 comensais e xardín condicionado para eventos. Tamén haberá unha tenda de productos e creacións locais e un punto de información turístico para todo o xeodestino “Terra de Celanova – Serra do Xurés: Pedra viva, formado por 14 Concellos.

Os servicios turísticos compleméntase con agroturismo.

Desenvolveranse accións de RSC como a realización dun Plan de Igualdade e Conciliación, potenciación de enerxías renovables, cuidado do entorno (o cal xa está sendo moi recuperado posto que realizáronse labores de acondicionamento e limpeza no exterior do complexo e nas zonas públicas aledañas,).

Foto previo investimento

 

Expediente: L20-19.20-10-0195

Promotor
Oksana Shulzhenzo

Concello e Lugar
 Sorga- A Bola (Ourense)

Puntuación: 79
Contía Axuda: 77.146,57 €

Incidencia no Emprego

Nº DE UTAS XERADAS
Total: 4

Pensión Porta Sacra

Logos financiamentos GDR