O vindeiro venres, 2 de agosto, a Xunta Directiva do Grupo de Desenvolvemento Rural Limia Arnoia, terá xuntanza na sede do GDR en Xinzo de Limia. coa

Orde do día:

  1. Aprobación da acta da sesión anterior.
  2. Información e benvida aos membros novos na Xunta Directiva, cambios en alcaldías,
  3. Información sobre accións de formación e divulgación desenvolvidas no 2019
  4. Estado financeiro do GDR. Póliza bancaria.
  5. Aprobación, se procede, de expedientes produtivos e non produtivos con cargo ás  anualidades 2019 e 2020 e as respectivas listas de agarda.
  6. Información sobre a proposta de coordinación da Mesa da Limia pola Consellería de Medio Rural
  7. Outros temas de interes
Logos financiamentos GDR