Estamos traballando na elaboración da Estratexia Local do novo LEADER.

Para iso precisamos da nosa colaboración e das vosas achegas.

Colgamos tres modelos de enquisas (sector agroforestal, xenérica e empresarial) para que detectedes as deficiencias existentes en cada un dos concellos. Agradecemos que todos/as cubrades as enquisas para deseñar o novo periodo de axuda.

» Enquisa EDL xenérica

»Enquisa EDL Agroforestal e Medioambiental

»Enquisa EDL Empresarial e de Servizos

Logos financiamentos GDR