Formularios Axuda

Presentación telemática

Onde Presentar as Axudas

As persoas físicas.

As solicitudes de axudas presentaranse en calquera das tres oficinas do GDR sitas en Allariz, Celanova e Xinzo.

Persoas xurídicas

Deberan tramitar a solicitude a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta https://sede.xunta.gal

Calquera dúbida poden enviar un correo a info@limia-arnoia.gal ou contactar con calqueira das 3 sedes.