No mesmo documento convócase ás

persoas admitidas á proba escrita (FASE A)  e as características da proba.

CONVOCATORIA: PARA TODAS AS PERSOAS SELECCIONADAS

PRESENTAR DNI PARA ACCEDER Á PROBA ESCRITA.

DATA: LUNS, 5 de DECEMBRO DE 2016

HORA: 16:00 HORAS

LUGAR: Casa da Cultura de Xinzo de Limia, aulas formativas.

listaxe-definitivo-gdr10-1

Logos financiamentos GDR