Após reunirse o tribunal do proceso de selección, dispomos a colgar na páxina web a listaxe priovisional de admitidos. Poden descargar no documento que se xunta a listaxe provisional de persoas admitidas e as excluídas (causas de exclusión).

Todas as persoas que teñen pendente de entrega algunha documentación, dispoñen de tres días naturais para a súa entrega na sede do GDR en Xinzo de Limia ou envio por  correo postal (ler documento).

listado-provisional-gdr10

Logos financiamentos GDR