Lembrade que o día 31 de marzo remata o prazo para a solictude de axudas da convocatoria 2019-2020.

Podedes consultar as bases reguladoras nesta mesam web ou ben na sede da xunta no procedmeneto MR701D.

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR701D

Logos financiamentos GDR