LEMBRAMOS A TODOS/AS OS/AS INTERESADOS EN SOLICITAR A AXUDA LEADER 2018 QUE O PRAZO REMATA O 31 DE MARZO DE 2018.

SINALAR QUE PODEDES CONSULTAR TODAS AS DÑUBIDAS EN CALQUERA DAS OFICINAS DO GDR EN ALLARIZ, CELANOVA E XINZO.

AS PERSOAS XURÍDICAS DEBERAN FACER A SOLICITUDE A TRAVÉS DA SEDE DA XUNTA.

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR701D

AS PERSOAS FÍSICAS PODERAN FACELO POLA SEDE ELECTRÓNICA OU PRESENTACIÓM EN PAPEL EN CALQEURAD AS OFICINAS.

 

 

 

 

Logos financiamentos GDR