AGADER VEN DE FACER PÚBLICO A CONVOCATORIA DOS PREMIOS ÁS INICIATIVAS DE DESENVOLVEMENTO RURAL. BENEFICIARIOS/AS: PERSOAS FÍSICAS E XURÍDICAS DE CARACTER PUBLICO OU PRIVADO.

CONTÍA:Os premios constarán dun diploma e dunha dotación en metálico.O primeiro premio será de 25.000 €, o segundo premio de 15.000 €, o terceiro premio de 12.000 €, o cuarto premio de 8.000 €, o quinto premio de 5.000 €, e o premio especial dirixido a proxectos realizados por mozos e/ou mozas ou que teñan a ese colectivo como principal beneficiario será de 15.000 €.

PRAZO DE SOLICITUDE: UN MES

PODEDES CONSULTAR AS BASES NO SEGUINTE ENLACE.

http://agader.xunta.gal/gl/linas-de-axuda/premios-agader/

Logos financiamentos GDR