No día de onte, 5 de novembro de 2016 saiu publicado no diario La Region o anuncio de apertura do proceso selectivo do equipo xleaderestor  para o programa LEADER 2014-2020.

A asociación Limia Arnoia GDR 10 convoca tres prazas (coordinador/a, técnico/a e administrativo/a) para todo o programa. O prazo de entrega de solicitudes é de 20 días naturais (contando dende o  domingo , incluído, 6 de novembro de 2016).

Podedes consultar as bases beste mesmo enlace e descargar os Anexos precisos para realizar a solicitude. Toda a documentación entregarase no Rexistro do Concello de Xinzo de Limia en sobre pechado con destinatario a Asociación LIMIA ARNOIA GDR 10..

Calqera dúbida enviar correo a info@limia-arnoia.gal

BASES E ANEXOS

limia-arnoia-proceso-selectivo_bases

anexo-i_-solicitude-proceso-selectivo_gdr10

anexo-ii_-valoracion-de-meritos-proceso-selectivo_gdr10

Logos financiamentos GDR