Aula de Informática en Freande

Proxectos Non Produtivos – Entidades Privadas

O proxecto obxecto é a construcción dunha aula de informática en Freande, pertencente ao concello de Sarreaus. Co mesmo, preténdese potenciar a integración e participación dos veciños/as de Freande e do concello de Sarreaus nos seguintes ámbitos:

 

  • Actuacións culturais, educativas e sociais relacionadas coas novas tecnoloxías da informática para poder gozar das novas innovacións e poder estar capacitados para moverse no mundo das novas tecnoloxías.
  • Locar lúdico para maiores, xoves, mulleres e nenos
  • Promover actuacións en materia de igualdade entre home e muller, seguindo as directrices que marquen as lineas de actuación a promove-la igualdade de xénero.

Foto previa execución

Fotos proxecto executado

Expediente:  L19-19.20- 10-0175

Promotor: CMVMC FREANDE

Concello e Lugar: SARREAUS

Puntuación: 74
Orzamento Aceptado: 88.580,60 €€
Porcentaxe axuda: 84,55%
Contía Axuda: 30.000,00 € límitación por EDLP(50%)

Aula de Informática en Freande

Logos financiamentos GDR