Restauracion do retablo de San Miguel de Berredo

Proxectos Non Produtivos – Entidades Privadas

Restauración do retablo maior da igrexa de San Miguel de Berredo:

O tratamento de conservación e restauración realizarase tendo en conta os aspectos históricos, estéticos e materiais (que non se deben separar) para buscar as causas de deterioración e chegar a unha proposta de intervención baseada nestes dous pínclpios básicos:

1) uso de materiais e procesos que poidan ser facilmente eliminados sen danar a obra, é dicir, respecto ao principio de reversibilidade. Isto supón que os procedementos e materiais empregados non obren en prexuízo da mesma.

2) emprego de materiais que actúen con baixa toxicidade e inocuidade para calquera dos compoñentes materiais da obra e para os operarios que leven a cabo o proxecto. Tamén se deberá deixar  testemuño da intervención seguindo criterios de técnicos e

cumprindo coa responsabilidade que ten a conservación fronte ao patrimonio cultural e a sociedade.

Imaxe previo execución

Imaxes proxecto executado

Expediente:  L19-19.20-10-0157

Promotor: BISPADO DE OURENSE. PARROQUIA DE SAN MIGUEL DE BERREDO

Concello e Lugar: A BOLA

Puntuación: 59
Orzamento Aceptado: 10.813,36 €
Porcentaxe axuda: 71,82%
Contía Axuda: 7.766,16 €

Restauracion do retablo de San Miguel de Berredo

Logos financiamentos GDR