Innovación e mellora da vestimenta e folclore popular

Proxectos Non Produtivos – Entidades Privadas

Adquisición de vestimenta para o coro Aimil Folc, da localidade de Xinzo de Limia, traxes tradicionais para os 30 compoñentes, homes e mulleres do coro.

É o único coro Tradicional existente e axeitado para a presentación de determinados servizos e colaboracións institucionais en actos nos que se require poñer en destaque a música e o folclore popular Limiao e galego.


Para poder levar a cabo a presenza nas festas populares e necesario contar coa vestimenta adecuada para poder seguir representando e dando a coñecer o noso folclore popular.


A día de hoxe non existe ningunha Asociación que veña desenvolvendo estas actividades de recuperación e posta en valor da cultura tradicional da Limia; de ahí a súa conservación e uso sostible dos recursos endóxenos da Comarca; recuperando en pondo en valor cada un deles. É a única Asociación que se adica a recuperación patrimonial da tradicción antiga e posta en valor.

  Imaxe proxecto executado

  Expediente:  L19-19.20-10-0162

  Promotor: AIMILC FOLC

  Concello e Lugar: XINZO DA LIMIA

  Puntuación: 58
  Orzamento Aceptado: 15.594,40 €
  Porcentaxe axuda: 70%
  Contía Axuda: 10.916,08 € 

  Innovación e mellora da vestimenta e folclore popular

  Logos financiamentos GDR