Carnicería Foncuberta
Proxectos Produtivos

Arranxo do baixo da vivenda para destinalo a carnicería, venda de carne de vacun criada nunha explotacion de gando da mesma parroquia.

Despece e envasado de carne con instalación de cámaras, picadora, envasadora,…do equipamento preciso para o envasado de tratado da carne.

Foto previo execución

Fotos execución

Expediente: L19-19.20- 10-0133

Promotor
María Isabel Fernándes Álvarez

Concello e Lugar
Foncuberta
32700 Maceda (Ourense)

Puntuación: 81
Orzamento Aceptado:  59.904,53 €
Porcentaxe axuda: 50%
Contía Axuda: 29.952,27 €

Incidencia no Emprego

Nº DE UTAS A CONSOLIDAR
Total: 1

Nº DE UTAS A CREAR
Total: 1

Carnicería Foncuberta

Logos financiamentos GDR