Ampliación de carpintería de madeira

Proxectos Produtivos

O proxecto consiste na ampliación de carpintería de madeira: habilitación de mais espazo para traballar, nas edificacións anexas a carpintería actual, e merca de compoñentes de maquinaria para comezar a fabricar novos produtos.

Actualmente a a carpintería conta con uns 70 metros cadrados, que se van ampliar ata 198 m2, coa finalidade de mellorar a distribución da maquinaria e espazos de traballo, nos que se permita incrementar a capacidade produtiva da empresa.

Foto previo execución

Foto proxecto executado

Expediente: L19-19.20- 10-0134

Promotor
U.G. CARPINTERIA DE MADEIRA, S.L.

Concello e Lugar
R/Igrexa s/n
Calvos de Randín (Ourense)

Puntuación: 78
Orzamento Aceptado:  108.165,55 €
Porcentaxe axuda: 50%
Contía Axuda: 54.082,78 €

Incidencia no Emprego

Nº DE UTAS CONSOLIDADOS
Total: 2

Nº DE UTAS XERADOS
Total: 2

Ampliación de carpintería de madeira

Logos financiamentos GDR