Lumbricultura

*     Renuncia por parte do promotor

Proxectos Produtivos

O obxectivo principal da explotación consiste na transformación e comercialización de humus de lombriz como fertilizante ecolóxico.

A nave estará dividida para exercer nunha parte a transformación e outra para a posterior comercialización.

Foto previo execución

Expediente: L19-19.20-10-0149

Promotor
DANIEL SEGUÍN RODRÍGUEZ.

Concello e Lugar
Padroso 21
Calvos de Randín (Ourense)

Puntuación: 76
Orzamento Aceptado:  38.059,40 €
Porcentaxe axuda: 50%
Contía Axuda: 19.029,70 €

Incidencia no Emprego

Nº DE UTAS XERADAS
Total: 2

 

Lumbricultura

Logos financiamentos GDR