Pensión Porta Sacra

Proxectos Produtivos

Pension con cafeteria nunha edificación que data de 1900.

O andar inferior da edificación, ten un ximnasio que xestiona a promotora deste novo proxecto. Os 3 andares superiores pretende rehabilitarse para convertela nunha pensión: “Porta Sacra” que dea servizo a unha parte importante dos turistas da Ribeira Sacra e máis de todo o macizo central ourensán.

Así, como o servizo de almorzo e xantar na cafetería que se instalaría no mesmo edificio.

Foto previo investimento

 

Fotos investimento executado

 

Expediente: L19-19.20-10-0169

Promotor
Sara Martínez Álvarez

Concello e Lugar
Rúa Aurelaneo Ferreiro
32700 Maceda (Ourense)

Puntuación: 74
Orzamento Aceptado: 200.000,00 €
Porcentaxe axuda: 50%
Contía Axuda: 100.000,00 €

Incidencia no Emprego

Nº DE UTAS CONSOLIDADOS
Total: 1

Nº DE UTAS XERADOS
Total: 3
 

Pensión Porta Sacra