Couto Mix-Tour
Proxectos Produtivos

O promotor vai crear una actividade nova na aldea de MEAUS, una das aldeas que formaron o Couto Mixto, territorio independente de España e Portugal ata 1864.

A cultura e historia do Couto Mixto está recollida en múltiples publicacións. Crearase un espazo turístico e de aproveitamento da propia historia.

Un proxecto con 3 patas: restaurante-tenda, casa de turismo e centro de ocio, as dúas últimas levaranse a cabo con edificacións de aluguer que non precisa grande investimento. A máis custosa é a primeira, tenda.- restaurante para o que se solicita a axuda.

Foto previo investimento

Fotos proxecto executado

Expediente:  L19-19.20-10-0141

Promotor
Javier Morales López

Concello e Lugar
Meaus
  Baltar (Ourense)

Puntuación: 72
Orzamento Aceptado:  165.024,66 €
Porcentaxe axuda: 50%
Contía Axuda: 82.512,33 €

Incidencia no Emprego

Nº DE UTAS CONSOLIDADOS
Total: 2,5

Nº DE UTAS CREADOS
Total: 5

Couto Mix-Tur

Logos financiamentos GDR