Arboricultura

Proxectos Produtivos

A actividade a desenvolver por este proxecto será a arboricultura, a cal comprende todo tipo de traballos coas árbores, facendo énfase nas podas en altura, talas complicadas e/ou perigosas, mantemento do arbolado urbano e establecemento e coidado de plantacións.

Todo isto será feito tanto en árbores ornamentais, así como en árbores forestais e/ou froiteiras, abarcando así o ámbito forestal, úrbano ou o da propiedade particular.

Expediente:  L19-19.20-10-0154

Promotor
Rubén González Fernández

Concello e Lugar
Xinzo de Limia (Ourense)

Puntuación: 65
Orzamento Aceptado:  53.520,65 €
Porcentaxe axuda: 50%
Contía Axuda: 26.760,33 € 

Incidencia no Emprego

Nº DE UTAS XERADOS
Total: 1

Arboricultura

Logos financiamentos GDR