Padel Allariz

Proxectos Produtivos

Adaptación dunha nave dedicada á fabricación de xanelas de aluminio, en pistas de padel.
Para facer isto o proxecto consiste:Instalación de 4 pistas padel,4 vestiarios, Un vestiario/aseo accesible e zona de recepción

Foto previo execución

Expediente: L18-19.20-10-0102

Promotor
PADEL ALLARIZ S.L.

Concello e Lugar
Poligono Empresarial de Chorente
Allariz (Ourense)

Puntuación: 67
Orzamento Aceptado:   142.863,36 €
Porcentaxe axuda: 50%
Contía Axuda: 71.431,68 €

Incidencia no Emprego

Nº DE UTAS XERADOS
Total: 2

Padel Allariz