Informatización CAMOCO

Proxectos Produtivos

Empresa de recente constitución. Pretende iniciar actividade relacionada con IAE 612.9 “Comercio maiorista de produtos alimentarios xeados”.

Estará situado nun local propiedade da persona administradora da empresa, en réxime de cesión. Dispón de material de oficina: mesas, sillas, estanterías…

Precisa mercar equipamento informático de alto rendimento para desenvolver a actividade económica con empresas de todo europa e esporádicamente de fora da UE.

A actividade e realizar é a compra intracomunitaria de mercadoría e venta en diversos mercados europeos. O transporte de mercadoría estará externalizado con empresas de diversos paises.

Foto previo execución

Foto despois execución

Expediente: L18-19.20-10-0123

Promotor
CAFOBYBE S.L.

Concello e Lugar
R/ Celso Emilio Ferreiro nº 13. 1º B
Celanova (Ourense)

Puntuación: 60
Orzamento Aceptado:   20.182,61 €
Porcentaxe axuda: 50%
Contía Axuda:  10.141,31 €

Incidencia no Emprego

Nº DE UTAS CONSOLIDADOS
Total: 2

Nº DE UTAS XERADOS
Total: 1

Informatización CAMOCO