Ampliacion e acondicionamento acceso sala fabrica embutidos

Proxectos Produtivos

No ano 2015 a entidade promotora inicia a actividade de elaboración de enchidos no semisoto propiedade das persoas socias da entidade. A boa e propicia marcha da empresa, permite a realización dunha ampliación do negocio.

Para eso pretenden acondicionar o acceso á sala, ampliar instalacións e instalacion de nova maquinaria. Aumentar a produccion e produtividade.

Ampliarase a sala de fabricación de enchidos (de 31 m2 a 61,60 m2) e o almacén. Tamén se acondicionarán outras infrestruturas precisas para un maior e mellor desenvolvemento da actividade.

Expediente: L18-19.20- 10-0110

Titulo Proxecto: Ampliacion e acondicionamento acceso sala fabrica embutidos

Promotor: AS UCES DE SANTA BAIA SC

Concello e lugar do investimento: VILAR DE SANTOS

Puntuación: 74,5

Orzamento Aceptado: 31.084,72 €

Porcentaxe axuda: 50%

Contía Axuda: 15.542,36 €

Incidencia no Emprego

Nº DE UTAS TOTAIS  A CONSOLIDAR
Total: 2,51

Nº DE UTAS TOTAIS  A CREAR
Total: 0,5

Nº DE UTAS A CREAR PERTENCENTES COLECTIVOS DESFAVORECIDOS
Mulleres: 0,5

Ampliacion e acondicionamento acceso sala fabrica embutidos