Ampliacion e acondicionamento acceso sala fabrica embutidos

Proxectos Produtivos
No ano 2015 a entidade promotora inicia a actividade de elaboración de enchidos no semisoto propiedade das persoas socias da entidade. A boa e propicia marcha da empresa, permite a realización dunha ampliación do negocio. Para eso pretenden acondicionar o acceso á sala, ampliar instalacións e instalacion de nova maquinaria. Aumentar a produccion e produtividade. Ampliarase a sala de fabricación de enchidos (de 31 m2 a 61,60 m2) e o almacén. Tamén se acondicionarán outras infrestruturas precisas para un maior e mellor desenvolvemento da actividade.

Foto previo investimento

Fotos investimento realizado

Expediente: L18-19.20- 10-0110 Titulo Proxecto: Ampliacion e acondicionamento acceso sala fabrica embutidos Promotor: AS UCES DE SANTA BAIA SC Concello e lugar do investimento: VILAR DE SANTOS Puntuación: 74,5 Orzamento Aceptado: 31.084,72 € Porcentaxe axuda: 50% Contía Axuda: 15.542,36 €
Incidencia no Emprego Nº DE UTAS TOTAIS  A CONSOLIDAR Total: 2,51 Nº DE UTAS TOTAIS  A CREAR Total: 0,5 Nº DE UTAS A CREAR PERTENCENTES COLECTIVOS DESFAVORECIDOS Mulleres: 0,5

Ampliacion e acondicionamento acceso sala fabrica embutidos

Logos financiamentos GDR