Ampliación Ferretería Maceda

Proxectos Produtivos – Entidades Privadas

Expediente: L21-19.20- 10-0253
Promotor: Antonio Vázquez Santiago
Concello e Lugar: Maceda
Puntuación: 36
Orzamento Aceptado: 15.407,37 €
Porcentaxe axuda: 32,86%
Contía Axuda: 5.062,86€

INCIDENCIA NO EMPREGO
Nº de UTAS Consolidados:
1
Nº de UTAS Xerados:

O actual negocio destinado principalmente a ferraxería atópase situado noutro local de menores dimensións.

O que se pretende coas obras e o desprazamento do negocio a outro local é ampliar non só a superficie de almacenamento de mercadorías se non tamén a ampliación do negocio a outros ámbitos non explotados na zona como son o alugueiro de maquinaria e equipos para a construción como a subministración de produtos fitosanitarios.

O espazo actual ocupa una superfice aproximada de 70 m2, e o novo 306 m2, polo que a ampliación de superficie e novos produtos, vai supoñer una mellora notable na orientación do negocio.

Logos financiamentos GDR