Curso aptitude empresarial agraria: Fruticultura

Contido do Curso

  • Agrotecnoloxía
  • Planificación e técnicas de cultivo
  • Protección fitosanitaria

Lugar e Datas

Concello de Vilar de Santos
Datas:
do 10/09/2018 ao 21/09/2018
do 01/10/2018 ao 12/10/2018

Horario: 16:00 – 20:00

Prazo e Inscricións até o día 2 de setembro de 2018

Logos financiamentos GDR