Avanzamos deixando pegada.

Proxectos Non Produtivos – Entidades Privadas

Asociación Limisi e unha entidade sin ánimo de lucro que naceu para asegurar que as persoas con discapacidade intelectual da comarca da limia tiveran unha calidade de vida normal que facilitara a súa plena integración, nun permanente respecto pola diversidade.

Este proxecto nace despois de detectar as situacións de illamento, falta de autonomía ausencia de participación en ventos de caracter social e carencias en canto a accesibilidade das persoas con diversidade funcional da comarca da limia, con deficientes servicios sociais, carencia de servizos de trasporte adaptado e baixo nivel económico, xustifica a necesitdade de levar a cabo este proxecto.

Adquisición dun vehículo adaptado, con capacidade para múltiples viaxeiros, que permita dende a Asociación dar servizo adpatado tanto aos seus usuarios como a outras persoas con diversidade funcional que o poidan precisar.As principais actividades para o seu uso serían: necesidade de desprazamento para acudir diarimante ao centro ocupacional, os programas de ocio e participación cidadá, citas médicas, et,..

O obxectivo principal deste proxecto é facer accesible o entorno, eliminando barreiras de accesibilidade que impiden ou dificultan o desprazamento e polo tanto a participación activa das persoas con diversidade funcional, o que afecta polo tanto á súa plena inclusión social.

Imaxes da execución

Número proxecto: L17-19.20-10-0059

Título Proxecto: Avanzamos deixando pegada

Promotor: ASOCIACIÓN LIMISI

Concello  e lugar do investimento: XINZO DE LIMIA

Puntuación:59. PRIORIDADE ALTA

Orzamento Aceptado: 29.600,00 €

Porcentaxe axuda: 78,18%

Contía Axuda: 23.141,28€

Axuda final en función da execución realizada: 17.441,85 €

Avanzamos deixando pegada

Logos financiamentos GDR