Centro de xardinería en Maceda

Proxectos Produtivos – Entidades Privadas

 Expediente: L21-19.20- 10-0235
Promotor: Óscar Santiago Sobrino
Concello e Lugar: Maceda
Puntuación: 54,16
Orzamento Aceptado: 59.990,00 €
Porcentaxe axuda: 45,83%
Contía Axuda: 27.493,42€

INCIDENCIA NO EMPREGO
Nº de UTAS Consolidados:
2,16
Nº de UTAS Xerados:
1

O promotor dispón actualmente dun local no centro de Maceda adicado á venta de plantas, sementes e outro tipo de produtos, pero é un local pequeno e insuficiente para ofrecer un maior elenco de produtos.

O investimento tamén servirá para mellorar a calidade dos produtos ofrecidos á clientela

Construción dun invernadoiro e das instalacións auxiliares, con destino ao almacenamento e comercialización de plantas hortícolas e ornamentais.

A produción das plantas será en viveiros. A fase de produción será realizado por empresas alleas ao invernadoiro proxectado. A plantas serán recibidas en bandexas de poli-expan ou en bandexas de pvc estandarizados que facilitan o seu manexo e transporte. Una vez xerminadas nas mesmas bandexas de son expostas para a súa venda nas instalacións proxectadas, controlando en todo momento as condicións de luz, temperatura, humidade e abonado, tanto no interior do invernadoiro, como na zona exterior destinada a exposición.

Complementariamente, nas instalacións, na zona de venta e exposición , o promotor ten previsto un pequeno espazo de venta de produtos/equipacións de protección individual (EPIs) inherentes á actividade principal.

Logos financiamentos GDR