Compostaxe Esterco Gallinacea

* Renuncia por parte da entidade promotora

Proxectos Produtivos

O Proxecto consiste nunha planta de compostaxe de esterco avicola provinte de granxas da comarca da Limia e unha vez realizado o compostado venderase a por maior o abono resultante a agricultores.

O esterco unha vez recollido das granxas, das que o titular é xestor de residuos, almacenarse en pilas para a súa compostaxe.

No proceso de compostaxe ( 4 a 6 meses) controlarán os parámetros químicos de ph, temperatura, humidade, etc… realizando volteos cando sexa necesario coa maquinaria apropiada e producir un compos de calidade para diferentes usos e solos.

Os obxectivos que se pretenden alcanzar con este proxecto é alcanzar unha renda que sirva de sustento, creación de emprego e reducir o impacto medioambiental do esterco de granxa; aproveitando a oportunidade de negocio derivada do incremento da demanda de compos e abonos orgánicos e da demanda dos granxeiros de solucións a cantidade de residuos que xeneran.

A venta do produto será AO POR MAIOR e non venta polo miudo

Foto previo investimento

 

Expediente: L20-19.20-10-0212

Promotor
Compos Quintas SL

Concello e Lugar
 Sandiás (Ourense)

Puntuación: 73
Contía Axuda: 50.986,51 €

Incidencia no Emprego

Nº DE UTAS XERADAS
Total: 2

Pensión Porta Sacra

Logos financiamentos GDR