Compra forno para laminado de vidro

Proxectos Produtivos

Compra de forno de laminado de vidro para aumentar a capacidade de producion e aforrar en custes de materia prima, contribuindo tamen así, ao coidado do medio ambiente.

Con este forno, non se tira tanto vidro sucio ao lixo, xa que os restos poden ir ao contenedor de vidro para reciclar.

As características técnicas da nova máquina permite unir os 2 vidros que garanten as normas de calidade e seguridade, polo que poderase ofertar un maior e mellor servizo aos clientes (cousa que antes era moi limitante)

Foto

 Expediente: L19-19.20- 10-0126

Promotor
CRISTALERÍA ZIRALLA SL

Concello e Lugar
Polígono de Chorente. Allariz

Puntuación: 45

Orzamento aceptado: 40.245,00 €

Porcentaxe de axuda: 50%
Contía Axuda: 9.178,43 € (+ 6.633,83 € reserva de fondos)

Incidencia no Emprego

Nº DE UTAS CONSOLIDADOS
Total: 4

Nº DE UTAS XERADOS
Total: 1

Ampliación de carpintería de madeira