Conservación Lavadoiro Campo da Laconte e Xacemento Paleocristián Ouvigo

Proxectos Non Produtivos – Entidades Públicas

Expediente: L21-19.20- 10-0242
Promotor: Concello de Os Blancos
Concello e Lugar: Os Blancos
Puntuación: 62
Orzamento Aceptado: 23.189,20 €
Porcentaxe axuda: 81,11%
Contía Axuda: 18.808,76€

INCIDENCIA NO EMPREGO
Nº de UTAS Consolidados:
Nº de UTAS Xerados:

O proxecto a realizar consistirá na conservación e mantemento en dous emprazamentos ubicados no concello de OS BLANCOS.

Un deles será o LAVADOIRO DE CAMPO DE LACONTE sito no mesmo Blancos , e outro no XACEMENTO PALEOCRISTIAN sito en OUVIGO ( Concello de Os Blancos).

LAVADOIRO : O investimento a realizar consistirá, no acondicionamento da fachada exterior e cuberta, colocación de novas carpinterías exteriores e o saneado do local interior.

XACEMENTO PALEOCRISTIÁN: O investimento consistirá na reparación.

Logos financiamentos GDR