Conservación do Lavadoiro Campo de Laconte e do Xacemento Paleocristián de Ouvigo

Proxectos Non Produtivos – Entidades Públicas

Expediente: L21-19.20- 10-0242
Promotor: Concello de Os Blancos
Concello e Lugar: Os Blancos
Puntuación: 62
Orzamento Aceptado: 23.189,20 €
Porcentaxe axuda: 81,11%
Contía Axuda: 18.808,76€

INCIDENCIA NO EMPREGO
Nº de UTAS Consolidados:
Nº de UTAS Xerados:

O proxecto a realizar consistirá na conservación e mantemento en dous emprazamentos ubicados no concello de Os Blancos.

Un deles será o Lavadoiro de Campo de Laconte sito no mesmo Blancos e outro no xacemento paleocristián sito en Ouvigo tamén pertencente a dito concello.

No lavadoiro, o investimento a realizar consistirá no acondicionamento da fachada exterior e cuberta, colocación de novas carpinterías exteriores e o saneado do local interior e no xacemento paleocristián o investimento consistirá na reparación.

Posta en valor dos elementos de Os Blancos

O Concello de Os Blancos propúxose recuperar e poñer en valor dous dos elementos máis destacables do seu territorio: o xacemento paleocristián de Ouvigo e o lavadoiro de Campo de Laconte.

O xacemento, indican dende a institución, é dos elementos máis importantes da zona polo que decidiron realizar labores de limpeza forestal para que a xente puidese identificar onde estaba e para que podan velo porque non está accesible, pero polo menos si que podan coñecelo. Deste xeito tamén se axuda á súa conservación en bo estado.

Por outra banda, o lavadoiro está situado no centro da vila polo que eran preciso traballos de mantemento. Limpouse o exterior e colocouse un tellado e por dentro colocáronse puntóns para manter a estrutura en pé e remodelouse.

Así, dende o Concello, axudan a poñer en valor os elementos do seu entorno para que os veciños e visitantes podan coñecer o seu pasado e historia.

Imaxe Previa Execución

Imaxes Proxecto Executado

Concello Os Blancos

Logos financiamentos GDR