Empresa de quebrado de madeira

Proxectos Produtivos

Tratase da modernizacion dunha empresa de aproveitamento e transformación, adicada á venda de rachelas de madeira para calefación, ademais da mellora na xestion dos residuos xerados da propia actividade mediante o emprego da trituradora para a redución do material inflamable da propia actividade.

Foto previo execución

Fotos proxecto executado

Expediente: L18-19.20-10-0124

Promotor
Elias Santalices Díaz

Concello e Lugar
A Carballeira de Mourillós
Celanova (Ourense)

Puntuación: 75
Orzamento Aceptado:  97.979,20 €
Porcentaxe axuda: 40%
Contía Axuda: 39.191,68 €

Incidencia no Emprego

Nº DE UTAS CONSOLIDADOS
Total: 1


Nº DE UTAS XERADOS
Total: 0,5

Creacion e modernizacion de empresa de quebrado de madeira