Creación dunha produtora audiovisual e medioambiental

Proxectos Produtivos – Entidades Privadas

Expediente: L21-19.20- 10-0269
Promotor: Sterna Xestión Ambiental S.L.
Concello e Lugar: Vilameá (Lobios)
Puntuación: 65,48
Orzamento Aceptado: 52.288,54 €
Porcentaxe axuda: 50%
Contía Axuda: 26.144,27€

INCIDENCIA NO EMPREGO
Nº de UTAS Consolidados:
1,24
Nº de UTAS Xerados:

Esta iniciativa pretende poñer en marcha unha nova liña de traballo de produción audiovisual especializada en natureza. A creación desta nova actividade na empresa ten como base a experiencia previa e coñecemento do medio natural á vez que na formación continua, co mantemento da actividade empresarial especializada. Permitirá poñer en valor os recursos naturais da Baixa Limia e ofertar un produto con cada vez maior demanda en canto a contidos audiovisuais sobre o medio natural.

Os obxectivos principais son: A creación dun área de produtos audiovisuais especializada en imaxes de natureza (flora fauna paisaxes). Consolidar o proxecto de empresa de servizos medioambientais na Baixa Limia. Acceder en mellores condicións á internacionalización no Norte de Portugal e consolidar o proxecto de empresa de servizos medioambientais na Baixa Limia. Poñer en valor os recursos naturais da Baixa Limia, con especial atención á paisaxe, flora e fauna. Acadar a mellora do estado de conservación da biodiversidade (hábitats e especies) mediante a divulgación e concienciación ambiental. Xerar dinámicas de colaboración coas empresas e distintos actores implicados na oferta turística e de aproveitamento respectuoso do medio ambiente na Baixa Limia. Promover actitudes respectuosas co medioambiente baseadas no coñecemento e divulgación dos valores naturais e coñecemento da problemática de conservación. Empregar e favorecer o uso de enerxía renovables. Recuperación e integración arquitectónica dunha edificación na aldea de Vilameá, Parroquia de Riocaldo, Lobios.

Logos financiamentos GDR