Cristalería Ziralla – Compra de maquinaria para a mellora da produción 

Proxectos Produtivos

Expediente: L19-19.20- 10-0126
Promotor: Cristalería Ziralla S.L.
Concello do investimento: Allariz
Puntuación: 45
Orzamento Aceptado: 40.245,00 €
Porcentaxe axuda: 50%
Contía Axuda: 9.178,43 € (+ 6.633,83 € reserva de fondos)

INCIDENCIA NO EMPREGO
Nº de UTAS Consolidados:
4
Nº de UTAS Xerados:
1

Proxecto de aumento e mellora da produción da Cristalería Ziralla mediante a compra dun forno de laminado de vidro.

As características técnicas do novo forno permiten ofertar un servizo innovador aos clientes, garantindo as normas de calidade e seguridade. Ao tempo, aumenta a capacidade de produción e o aforro en custes de materia prima. O forno de laminado de vidro tamén é máis respectuoso co medio e contribúe ao seu coidado, ao permitir separar o vidro para reciclar.

Innovación, investigación e tecnoloxía de vangarda

No ano 1987, abríronse en Allariz as portas da Cristalería Ziralla, unha pequena empresa familiar de fabricación, transformación e distribución de vidro, onde atopamos a Manuel e Yago, pai e fillo, respectivamente.

A calidade dos seus acabados e a experiencia dos seus profesionais fixo que a empresa se fose consolidando como unha cristalería de gran prestixio, sempre baixo a idea de investigación e innovación dos seus produtos e das súas instalacións.

O traballo desta cristalería destaca pola aplicación de novas tecnoloxías de vangarda, o que lles permitiu crear a súa propia marca de laminado de vidro, Crystalam, orientando o negocio cara a decoración e centrándose na fabricación de vidros exclusivos dirixidos á restauración e hostalaría.

Unha empresa tradicional e innovadora, que aporta calidade e orixinalidade nas solucións de vidro, personalizadas para cada cliente.

Imaxes Proxecto Executado

Cristalería Ziralla

Logos financiamentos GDR