Cultivo do Castiñeiro

Contido do Curso

  • Produción de Castaña de Calidade
  • Aproveitamento Integral dos Soutos
  • Comercialización e Industrialización da Castaña
  • Fitopatoloxía do Castiñeiro
  • Saída de Campo

Lugar e Datas

Concello de Maceda
18,19,20 e 21 de outubro

Concello de Vilar de Barrio
25,26,27 e 28 de outubro

Horario
Mércores, xoves e Venres de 17:00-20:00 horas
Sábado 9:00 h -15:00 h

Prazo e Inscricións até o día 9 DE OUTUBRO de 2017

NORMATIVA INSCRICIÓNS CURSOSFORMULARIO DE INSCRICIÓN
Logos financiamentos GDR