Curso aptitude empresarial agraria: Apicultura

Contido do Curso

  • Bioloxía, instalacións e materiais
  • Manexo da albariza
  • Sanidade e produción

Lugar e Datas

Concello de Baltar
Inicio 04/06/2018  Horario: 9:30-13:30

Prazo e Inscricións até o día 19 de maio de 2018

Logos financiamentos GDR