Curso de Cestería

Contido do Curso

  • Introdución á cestería
  • Tipo de Fibras vexetais
  • Iniciación á cestería en rotem
  • Cestería mixta: castiñeiro e vimbios
  • Bandexas en vimbio

Lugar e Datas

Concello de Sandiás
20,21,27, 28 outubro
e 3,4 novembro

 Horario

Mércores, xoves e Venres de 17:00-20:00 horas
Sábado 9:00 h -15:00 h

Prazo e Inscricións até o día 9 DE OUTUBRO de 2017

NORMATIVA INSCRICIÓNS CURSOSFORMULARIO DE INSCRICIÓN
Logos financiamentos GDR