Dixitalización Asociación Cultural e Veciñal San Breixo de Pidre

Proxectos Non Produtivos – Entidades Privadas

Expediente: L21-19.20-10-0259
Promotor: Asociación Cultural e Veciñal San Breixo de Pidre
Concello e Lugar: Pidre (Xinzo de Limia)
Puntuación: 55
Orzamento Aceptado: 1.237,00 €
Porcentaxe axuda: 67,27%
Contía Axuda: 832,13€

INCIDENCIA NO EMPREGO
Nº de UTAS Consolidados:
Nº de UTAS Xerados:

Os recursos da axuda irán destinados a dotar a ASOCIACIÓN CULTURAL E VECIÑAL SAN BREIXO DE PIDRE dunha ferramenta informática que permita aos socios a participación nos proxectos de dinamización sociocultural que a asociación pretende realizar.

É unha asociación de recente creación que comezan a súa andaina na antiga escola rural do pobo cedida para o seu uso polo Concello de Xinzo de Limia. As instalacións non dispoñen de ningún equipamento informático nin audiovisual que facilite o desenvolvemento e execución do conxunto de actividades de forma axeitada.

A asociación dirixe as súas actividades a promover a participación das veciñas e veciños na vida pública co fin de potenciar o benestar social e mellorar a calidade de vida no rural, así como difundir e defender valores de igualdade entre a veciñanza especialmente no relativo ao xénero e defender sectores sociais desfavorecidos loitando contra a exclusión sen esquecer as necesidades da poboación envellecida, predominante no noso pobo. Tamén promove patróns da vida saudable e a recuperación do patrimonio comunitario así como o desenvolvemento e mellora na cultura na aldea de Pidre. Polo tanto é preciso un equipo informático completo.

Logos financiamentos GDR