Ecovía interpretativa do patrimonio natural e etnográfico dos ríos do Xurés

Proxectos Non Produtivos – Entidades Privadas

Expediente: L21-19.20- 10-0267
Promotor: Asociación de Veciños Amigos do Río Mao
Concello e Lugar: Puxedo (Lobios)
Puntuación: 61
Orzamento Aceptado: 30.197,02 €
Porcentaxe axuda: 72,73%
Contía Axuda: 21.962,29€

INCIDENCIA NO EMPREGO
Nº de UTAS Consolidados:
Nº de UTAS Xerados:

 

O proxecto para a creación dunha ecovía interpretativa no rio Mao, entre os lugares de A Cela e Puxedo, consistiría en:

  • Acondicionamento de sendeiro nunha marxe do rio incluíndo ampliación e explanación ata 1 metro de ancho e colocación de escaleiras e pasos de madeira en determinados puntos da mesma.
  • Eoza en franxas de protección contra incendios forestais nas marxes da ecovía (tramo de camiño existente e sendeiro a acondicionar, deixando sen actuar en tramo sobre estrada de titularidade provincial).
  • Sinalización da totalidade da ecovía, de carácter xenérico do conxunto no punto de inicio e remate da ruta e direccional en puntos significativos do traxecto.
  • Traballos silvícolas de axuda á rexeneración da vexetación de ribeira, rozas sobre o mato e limpezas de abrochos, podas e desmochado de vexetación existente.
  • Creación de centro interpretativo no interior dun muiño. Inclúe o encintado da cara interior dos seus muros en pedra de cachotería, colocación de porta de madeira de castiñeiro no oco da entrada, o seu equipamento cun kit solar fotovoltaico illado para a xeración de enerxía eléctrica e a colocación de instalación eléctrica para o alumeado no seu interior.
  • Adquisición e colocación no interior do centro interpretativo de 4 paneis interpretativos da flora, fauna, augas e etnografía asociada ó ecosistema dos rios do Xurés.

Desta forma, conseguiríase o obxectivo global marcado pola asociación de veciños amigos do rio Mao nunha vertente múltiple de mellora ecolóxica, social, cultural e económica do ámbito xeográfico de influencia da bacía do río Mao, plasmada nos obxectivos específicos seguintes:

 

  • Recuperación dun espazo natural degradado como son os bosques ripícolas como protector e regulador dos ecosistemas dos cursos fluviais e das súas ribeiras, a maiores, nun entorno de especial valor ambiental como é a serra do xurés e do ámbito próximo ao parque natural da Baixa Limia-Serra do Xurés, Rede Natura, Reserva da Biosfera e Zepa.
  • Conservación do patrimonio cultural e etnográfico tradicional relacionado cos cursos fluviais como son os muiños de auga e a súa posta en valor como recurso didáctico para os visitantes.
  • Aproveitamento dos valores da zona do Xurés (ambientais, paisaxísticos, culturais…) Con fins sociais e económicos, por medio da creación de recursos tanto turísticos para os visitantes, como de lecer e ocio da poboación residente.
Logos financiamentos GDR