Empresa de Xardínería en Porqueira

Proxectos Produtivos

O proxecto xurde pola crecente demanda do servizo de deseño e mantemento de xardíns e frutais e traballos derivados da profesión de xardinería, contando que nesta localidade non existe ningunha empresa adicada a desenvolver estes traballos.

O obxectivo principal desta nova empresa é, a curto prazo, xerar e manter unha carteira de clientes fixa ofrecendo uns servizos con calidade.

O Investimento previsto consistirá na compra de terreos e maquinaria e obra civil.

Imaxes da execución

Expediente: L17-19.20-10-0028

Promotor
Manuel González García

Concello e Lugar
Fontemoura nº 5. CP 32634.
Concello de PORQUEIRA (Ourense)

Puntuación: 86
Orzamento Aceptado: 35.381,86 €
Porcentaxe axuda: 50%

Importe da axuda: 17.690,93 €
Axuda final percibida en función do investimento xustificado: 17.505,87 €

Incidencia no Emprego

Nº DE UTAS TOTAIS  A CREAR
Total: 2


Nº DE UTAS A CREAR PERTENCENTES COLECTIVOS DESFAVORECIDOS
Mulleres: 1

Empresa de Xardínería (L17-19.20-10-0028)

Logos financiamentos GDR