Equipamento para o fogar residencial de persoas maiores no Concello de Porqueira

Proxectos Non Produtivos – Entidades Públicas (Concellos)

Dotación de equipamento e mobiliario necesario para a posta en marcha e apertura do fogar residencial de persoas maiores do Concello de Porqueira.

Persoas da terciera idade, dependientes ou non dependentes. O centro terá capacidade para albergar a 24 residentes. Os servizos serán de residencia permanente, polo que disporán de servizo de comedor, atención médica, servizos de enfermería, fisioterapia, actividades lúdicas, etc….

Fotos antes actuación

Fotos despois actuación

Expediente: L18-19.20-10- 0113

Titulo Proxecto: Equipamento para o fogar residencial de persoas maiores no Concello de Porqueira

Promotores: CONCELLO DE PORQUEIRA

Concellos e lugar do investimento:  CONCELLO DE PORQUEIRA

Puntuación:81. PRIORIDADE ALTA

Orzamento Aceptado: 122.372,14 €

Porcentaxe axuda: 90%

Contía Axuda: 110.134,93 €

Equipamento para o fogar residencial de persoas maiores no Concello de Porqueira

Logos financiamentos GDR