Equipo de lavado de áridos

Proxectos Produtivos

O proxecto consiste na “modernización” dunha explotación areeira. Os investimentos consistirán en:

  • Obra civil: acondicionamento e instalación eléctrica
  • Maquinaria: sistema de lavado de area.

Esta nova instalación permitirá o aproveitamento do material extraido co obxectivo de separar lodos de áridos e a correspondente clasificación e calibraxe.

Este novidoso proceso de elaboración/tratamento da materia prima permitirá un mellor e maior aproveitamento que redundará no incremento de facturación.

Imaxe antes da execución

Imaxe da excución

Expediente: L17-19.20-10-0047

Promotor
Millaras SL

Concello e Lugar
As Míllaras (A Forxa)
Porqueira (Ourense)

Puntuación: 74
Orzamento Aceptado: 218.673,00 €
Porcentaxe axuda: 50%
Contía Axuda: 109.336,50 €

Axuda final percibida en función da execución: 108.846,84 €

Incidencia no Emprego

Nº DE UTAS TOTAIS  A CONSOLIDAR
Total: 1,01

Nº DE UTAS TOTAIS  A CREAR
Total: 3

Nº DE UTAS A CREAR PERTENCENTES COLECTIVOS DESFAVORECIDOS
Mozos: 2

Equipo de lavado de áridos

Logos financiamentos GDR