Equipo de son para a Asociación Cultural Teatro Aneis

Proxectos Non Produtivos – Entidades Privadas

Expediente: L21-19.20- 10-0270
Promotor: Asociación Cultural Teatro Aneis
Concello e Lugar: Xinzo de Limia
Puntuación: 43
Orzamento Aceptado: 1.509,02 €
Porcentaxe axuda: 56,36%
Contía Axuda: 850,48€

Dende a Asociación Cultural de Teatro Aneis realizan representacións teatrais e culturais en escenarios de auditorios, salóns de actos, etc, para o cal precisan dun método de proxección de voz mediante micrófonos inalámbricos e individuais para conseguir levar a cabo todas as medidas de seguridade e hixiene do Covid-19.

Os micrófonos a modo petaca conseguirían que os actores e actrices tiveran a liberdade de movementos e xestos segundo requira a obra eleita e representada no momento.

Até o momento a escola de teatro non ten ningún sistema de altofalante.

Aposta pola continuidade da cultura en Xinzo de Limia

A Asociación Cultural Teatro Aneis de Xinzo de Limia cumpriu en 2021 25 anos nas táboas. Foi daquela cando, despois de dous anos de pandemia, decidiron contar cun equipo de son para realizar as súas representacións.

Dende a Asociación sinalan que foi difícil continuar coa actividade durante a pandemia porque os peches perimetrais afectáronlles xa que alí acude xente de Xinzo pero tamén dos arredores. Foi a raíz disto, e da redución dos aforos, cando comezaron a facer fincapé na necesidade de ter uns micros de petaca para poder chegar ben ao fondo da sala e a todos os espectadores, “sobre todo para os máis pequenos, para que a xente puidese entendelos e chegar ao público, porque os adultos xa temos outra proxección”, sinala Silvia, integrante do equipo directivo da Asociación. Os altafolantes foron estreados na gala de Nadal de 2021.

Teñen cinco grupos de teatro: para 4 anos, de 5 ata 6-7, de 7 a 10-11, grupo de adolescentes (tamén en Allariz) e outro de adultos. “Hai moito traballo detrás que non se ve, pero que é moi necesario e importante. Igual que houbo e hai moita xente que lle dedica moito tempo e que son socios da nosa Asociación”, sinala Silvia.

Malia que a cultura é un campo que non ten tanta visibilidade, aínda segue habendo compromiso e crenza neste tipo de proxectos, como o caso da Asociación Cultural Teatro Aneis que grazas á incorporación do equipo de son gañou calidade nas súas obras para transmitir todo o bo traballo que realizan e poder chegar a máis futuros usuarios.

Imaxe Previa Execución

Imaxes Proxecto Executado

Asociación Cultural Teatro Aneis

Logos financiamentos GDR