Escola e servizo de perfeccionamento do deporte

Proxectos Produtivos

Escola de perfeccionamento do deporte na que se realizarán exercicios de rehabilitación, nutricionais e na que se aprenderán técnicas e modos correctos para o perfecto desenrolo do deporte.

Preténdese chegar a xente de todas as idades , xa que contará cunha ampla gama de actividades.

O Investimento consistirá fundamentalmente en maquinaria e equipamento, e unha pequena parte de obra civil (pequenas reformas interiores).

Foto previo investimento

Foto proxecto executado

Expediente: L17-19.20-10-0018

Promotor

Francisca Souto Salgado

Concello e Lugar

Xinzo de Limia

Puntuación: 69

Orzamento Aceptado: 66.008,15 €

Porcentaxe axuda: 50%

Axuda final proxecto: 32.178,51 €

Incidencia no Emprego

Nº DE UTAS TOTAIS  A CREAR
Total: 3

Nº DE UTAS A CREAR PERTENCENTES COLECTIVOS DESFAVORECIDOS
Mulleres: 2

Escola e servizo de perfeccionamento do deporte

Logos financiamentos GDR