Espazo Colaborativo de servizos avanzados para as industrias creativas de contidos dixitais e industria 4.0

Proxectos Produtivos

O proxecto conta con dúas liñas principais de negocio:

  • Centro de venda ao por maior de material de librarías
  • Espazo colaborativo: coñecidos como espazos “coworking”, aluguer de espazos de 7 m2 para o densevolvemento de diferentes actividades profesionais. O aluguer do espazo pode ir con ou sen material informático, dixital, … polo que se cobraran tarifas diferentes en función do produto consumido.
  • Os clientes obxectivos son aquelas empresas e emprendedores/as que traballen nas industrais creativas, contidos dixitais, deseño 3d e industria 4.0.

Empresa claramente innovadora, convértese na primeira iniciativa de carácter privado de  co-working dentro do territorio do GDR10 Limia-Arnoia

O proxecto consiste na :

  • Compra do inmoble
  • Obra civil de acondicionamento do local e da nave en aluguer
  • Equipamento informático e audivisual
  • Gastos e custes xerais para a posta en marcha da empresa.

Foto previo investimento

Fotos posterior investimento

Expediente: L17-19.20-10-0024

Promotor

LETRAS DA FOLIA SL

Concello e Lugar

ALLARIZ

Puntuación: 60
Orzamento Aceptado: 308.148,30 €

Porcentaxe axuda: 50%

Contía Axuda: 154.074,15 €

Axuda final en función da execución realizada: 107.767,04 €

Incidencia no Emprego

Nº DE UTAS TOTAIS  A CREAR
Total:2


Nº DE UTAS A CREAR PERTENCENTES COLECTIVOS DESFAVORECIDOS
Mulleres: 1
Maiores de 45 anos: 2

Espazo Colaborativo de servizos avanzados