Instalación planta móbil para triturado de residuos pétreos de construcción

Proxectos Produtivos

Obra civil necesaria e equipos para instalación dunha planta móbil de triturado de residuos pétreos da construción.

A empresa actuará tanto na planta como fora, realizando o desprazamento coa maquinaria das obras onde se teña que facer o tratado de residúos, realizando ademáis o separado de materiais; cementos, ladrillos, metais para metelos en contenedores para o seu posterior tratamento e reciclaxe.

O proceso sera o seguinte:

Recollida do material en contedores todo mezclado; traslado a planta; tratado e separación de resíduos, e traslado a puntos específicos de esos materiais, onde se proceda ao seu correcto reciclado. Os residúos sólidos de cemento, pedra, ladrillo seran tratados e reciclados para utilizar novamente en recheos coa maquinaria machacadora serán triturados  de xeito que o resultado sexa un material granular adecuado para a súa utilización como recheo, e unha vez elaborado o producto final será comercializado con empresas de asfaltado e construción.

Foto previa execución

Foto proxecto executado

Expediente: L18-19.20-10-0119

Titulo Proxecto: Instalación planta móbil para triturado de residuos pétreos de construcción

Promotor: CONSTRUCCIONES JOSE MANUEL PORTELA SEGUÍN SLU

Concello e lugar do investimento: OS BLANCOS

Puntuación: 84

Orzamento Aceptado: 451.413,46 €

Porcentaxe axuda: 50%

Contía Axuda: 200.000,00 € *axuda máxima

Incidencia no Emprego

Nº DE UTAS TOTAIS  A CREAR
Total: 6,84


Nº DE UTAS A CREAR PERTENCENTES COLECTIVOS DESFAVORECIDOS
Xeración: 2 UTA
Maiores de 45 anos: 1 UTA

Instalación planta movil para triturado de residuos pétreos de construcción

Logos financiamentos GDR